Πέμπτη, 4 Μαρτίου 2010

Προσθεστε filmed εφε - λωρίδα φιλμ και σκιά στις εικόνες σας

Buzz This
Δείτε τι μπορεί να κάνει για τις εικόνες σας το  reflex.js .


class="filmed icolor000030class="filmed"class="filmed icolor301800"

 


class="filmed icolor300000"

 


---------------------------------------------------------------


    4 Εικονες με  class = "filmed istripXXX" και διαφορετικη αντανακλαση φοτως 

class="filmed ishine25" - 50%


class="filmed ishine50" - 25%class="filmed ishine75" - 75%

beautiful landscape


class="filmed ishine100"  - 100%                                                                          

--------------------------------------------------------------
     
class="filmed istrip50 noshadow"  


class="filmed ishadow50"

  
class="filmed istrip50 icolor402000"   
                                      class="class="filmed ishine01"

                                          


Δωστε στις φωτογραφίες σας instant picture εφέ

Buzz This
Διαβαστε ολοκληρο αρθρο στο Bloggertrics


class="instant ishadow40 itiltleft icolorFFFCE9 historical
class="instant itxtalt nocorner"

A beautiful girl

class="instant itxtalt itxtcol003399"
A beautiful girl


class="instant itxtalt itxtcol666666"

A beautiful girl


class="instant itiltleft"

 

class="instant"class="instant"

 


class="instant preserve"

 


class="instant"


Δωστε στις εικονες σας Cover Flow αποτέλεσμα με το Reflex.

Buzz This


Δειτε τι μπορει να κανει για τις εικονες σας το  reflex.js .
class="reflex itiltright"


class="reflex"

class="reflex"


class="reflex iopacity50"


class="reflex iopacity75"


class="reflex iopacity25"

class="reflex idistance16 iborder2 iheight24"


class="reflex idistance0 iborder8 iheight40 icolorffffff"


class="reflex idistance8 iborder1 iheight32 icolor0070a4"